kukielka

20 tekstów – auto­rem jest ku­kiel­ka.

Trze­ba wiele trze­ba cza­su by uwierzyć.
Wys­tar­czy chwi­la by zwątpić... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 lutego 2012, 14:07

I nieważne że stworzyłaś so­bie w głowie ob­raz mężczyz­ny dos­ko­nałego. Ser­ce i tak Cię zaskoczy… 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 lutego 2012, 20:52

Nieważne że masz świetną kon­dycje, szyb­ko biegasz i masz długie no­gi. Przeszłość i tak prędzej czy później Cie do­goni. To tyl­ko kwes­tia czasu. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 14 listopada 2011, 20:59

Cza­sami do­ba to za mało. Bo są dni które mogły by trwać wie­cznie... :) 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 listopada 2011, 22:16

Bo to co naj­piękniej­sze w życiu przychodzi znienac­ka. :) 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 listopada 2011, 14:48

Cza­sami le­piej ug­ryźć się w język niż złamać serce. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 31 października 2011, 00:15

Zna­lazłam uśmiech, który na no­wo roz­pa­lił mo­je ser­ce. Ale ro­zum ze strachu unierucho­mił mo­je ciało więc nie zdążyłam Mu o tym po­wie­dzieć nim znikną w tłumie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 października 2011, 18:25

Każdy z Nas szu­ka wskazówek jak żyć . Gorączko­wo przegląda­my po­rad­ni­ki w in­terne­cie, ho­ros­ko­py czy też chodzi­my do wróżki. Za­pomi­namy że nasze ser­ce może pop­ro­wadzić nas najlepiej… 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 października 2011, 18:57

Cza­sami trze­ba i z diabłem za­tańczyć by z piekieł się wydostać... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 27 października 2011, 23:13

Ok­reśl jas­no swo­je ce­le - bo bez te­go nie osiągniesz wiele. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 26 października 2011, 19:45
kukielka

Chyba...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kukielka

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Aktywność